Beskrivelse af første modul

Modul 1 på urteterapiuddannelsen har dette indhold, som er en forudsætning for at arbejde med urtemedicin (dette modul er for deltagere, der ikke i forvejen har en akupunktøruddannelse):

 • Kinesisk medicins historie og filosofi.
 • Yin og Yang – Qi.
 • De klassiske love og organernes rolle i kinesisk medicin.
 • Dannelse af Qi, Blod og Kropsvæsker.
 • Læren om de 5 elementer: Jord, Metal, Ild, Træ og Vand.
 • De 8 ekstraordinære meridianer.
 • De 6 ekstraordinære Fu-organer.
 • Journalføring, samtaleteknikker, behandlerrolle og etik.
 • Visuel diagnose.
 • Diagnoseprincipper.
 • Pulsdiagnose.
 • Tungediagnose.
 • De 6 stadier, 4 niveauer og 3 jiao.
 • Årsager til sygdomme.
 • Ubalancemønstre og diagnostik.
 • Praksis – klinikarbejde.
 • Videnskabsteori.

Beskrivelse af andet modul

Indhold på modul 2:

 • Introduktion til urter – historie og gennemgang af begreber.
 • Diagnose og behandlingsstrategi.
 • Styrkende opskrifter til Qi og Blod.
 • Lovgivning om salg og brug af urtemedicin, og forhandling af remedier.
 • Strategier for at blande urter.
 • Opskrifter i sammensætning til behandling af de diagnosticerede tilstande (diagnosticeret ud fra TCM).
 • Opskrifter, til vestlige diagnoser: Hudlidelser, fertilitet, urinvejslidelser, luftvejslidelser, autoimmune sygdomme, mentale lidelser, hovedpine, cancer, m.v.
 • Farmakologi.
 • Arbejde med patienter og cases.

Der vil på modul 2 blive givet undervisning af erfarne udenlandske urtemedicinere – derfor vil nogle enkelte dage foregå på engelsk (med mulighed for hjælp til oversættelse).

Adgangskrav til uddannelsen

Adgangskrav til modul 1:

Du skal være fyldt 18 år, du skal kunne begå dig mundtligt og skriftligt på dansk.

Du skal være indforstået med, at det kræver tid at tage uddannelsen, og du skal som tommelfingerregel kunne afsætte typisk 8-10 timer om ugen til forberedelse og træning.

Adgangskrav til modul 2:

Du skal have en uddannelse som akupunktør, der giver dig mulighed for at opnå RAB-registrering.

For at arbejde med urteterapi, skal man:

 • Have grundlæggende kendskab til Pulsdiagnose
 • Kunne arbejde med ubalancemønstre
 • Kunne arbejde med de 6 stadier
 • Kunne arbejde ud fra de 8 principper

Vi vil i den udstrækning det er nødvendigt, sørge for ekstrakurser i ovenstående emner, hvis du ikke har haft disse fag eller trænger til at få dem genopfrisket.

Uddannelsespris

Modul 1:

40.000,- kr. for hele modulet, inkl. eksamen.

Depositum ved tilmelding: 10.000 kr. ( depositum kan ikke refunderes)

Restbeløbet betales i rater á 3.000 kr. de følgende 10 måneder

Modul 2:

65.000,- kr. for hele modulet inkl. eksamen.

Depositum ved tilmelding 11.000 kr. ( depositum kan ikke refunderes)

Restbeløbet betales i rater á 3.000 kr de følgende 18 måneder

Rabatmulighed:

Hvis du har taget modul 1, gives der 5.250,- kr. i rabat på modul 2.

Indbetaling:

Skolens konto er: Danske Bank, reg.nr. 3409 konto nr. 11510647

(Venligst mærk indbetaling med navn, hold og måned)

Kontakt skoleleder, hvis du ønsker aftale om afdragsordning:

Vibeke Bergfors,
telefon 20241437
vibeke@bergfors.dk
Vadstrupvej 41, 1.
2880 Bagsværd

Uddannelsesplan / datoer

Modul 1 (alle kan deltage):

Start: Torsdag, den 4. november 2021. Der undervises hver gang fra kl. 9.00 – 16.00.

Herefter undervises hver torsdag frem til og med 14. oktober 2022.

NB: Der er ikke undervisning i skolernes ferier og i august 2022.

Modul 2 (kun åben for alle, der har taget modul 1 eller allerede har en uddannelse som akupunktør):

Start: Torsdag, den 27. samt fredag den 28. oktober 2022.

Herefter undervises hver torsdag+fredag på følgende datoer:

2022:

17.+18. nov., 8.+9. dec.

2023:

12.+13. Jan., 9.+10.feb., 8.+9. marts, 30.+31. marts, 27.+28. april, 25.+26. maj, 22.+23. juni, 31.aug.+1.sep., 28.+29. sep., 26.+27. okt., 23.+24. nov., 14.+15. dec.

2024:

4.+5. Jan., 1.+2. feb., 29. feb.+1. marts, 21.+22. marts, 18.+19.+20. april, 16.+17. maj, 12.+13. juni, 29.+30. aug., 26.+27. sep., 24.+25. okt., 21.+22.+23. nov., 5.+6. dec., 19. dec.(afsluttende eksamen).

Eksamen og prøver

Modul 1:

 • test ved hvert fremmøde.
 • der udarbejdes mindre opgave ca. 2 gange om måneden.
 • 15. oktober 2022 afsluttende eksamen

Modul 2:

 • 7. dec. 2023: Aflevering af større opgave.
 • 18. jan. 2024: Aflevering af større opgave.
 • 2. maj 2024: Aflevering af større opgave.
 • 30. maj 2024: Aflevering af større opgave.
 • 12. sep. 2024: Aflevering af større opgave.
 • 10. okt. 2024: Aflevering af større opgave.
 • 5. dec. 2024: Skriftlig eksamen.
 • 6. dec. 2024: Praktisk eksamen.

Litteraturliste til uddannelsen

Anskaffes forud for modul 1:

 • Nigel Ching, Akupunkturens Grundprincipper
  Forlaget Klitrose. ISBN: 8792041175 = kr. 998,-
 • Nigel Ching, Kunsten at diagnosticere med Kinesisk medicin
  Forlaget Klitrosen. -ISBN: 9788792041098 = kr. 1.148,-

Anskaffes forud for modul 2:

 • Den Kinesiske Materia Medica, v. Michael Pontoppidan Lund
 • Formulas & Strategies, v. Volker Scheid, Dan Bensky Andrew Ellis
 • Materia Medica, v. Dan Bensky

Klinisk praksis på uddannelsen

Der udarbejdes i alt 5 opgaver, som er patientcases, den studerende selv finder.
Patienten diagnosticeres, og behandles udelukkende med urter.
Patienten følges over en periode af min. 6 uger, hvorefter behandlingen evalueres.
I opgaven skal der tydeligt beskrives symptomer og tegn, puls og tunge, som ligger til grund for diagnosen. Der skal vedlægges tunge billeder. Den valgte urtebehandling begrundes, samt de eventuelle justeringer af behandlingen der foretages i den 6 ugers periode.

Arbejdsbelastning

Du skal forvente en arbejdsbelastning under hele uddannelsen på omkring 8-10 timer per uge med forberedelse, lektier og praktisk træning.

Uddannelsen er krævende og du skal kunne trives med at være studerende på deltid.

Urteterapi-uddannelsen har rigtigt meget teoretisk stof.