+45 20 24 14 37 | mailto:vibeke@noakud.dk

THIS IS AMAZING AND AWESOME!

CONTACT US

Klinisk praksis

Klinisk praksis består af flere forskellige moduler.

1. modul består i ”kigge-praktik” i alt 10 timer

Den studerende er observatør i skoleklinik i min 10 timer.

 

2. modul her behandler den studerende ”under direkte supervision” minimum 25 timer svarende til 10 patient behandlinger på minimum 5 patienter, hvor den studerende behandler med nåle under direkte supervision, mens en uddannet akupunktør med minimum 2 års erfaring er til stede. Den studerende fører journal over behandlingerne og supervisor attesterer. Disse behandlinger kan foregå i patientklinik på skolen.

Vigtigt. Den studerende må ikke behandle med nåle på egen hånd førend der er undervist I nåleteknikker, og førend underviseren har kontrolleret at den studerende kan anvende nålene på forsvarlig vis. Dette betyder at praktik del 3 ikke må udføres førend praktik del 2 er gennemført

 

 3. modul her behandler den studerende ” under indirekte supervision” minimum 60 timer.

Den studerende skal behandle minimum 4 forskellige patienter og give hver patient minimum 6 behandlinger. Der skal føres journal over behandlingerne, som evalueres på klassen med lærer.

 

4. modul her  ”modtager den studerende 4 akupunkturbehandlinger” svarende til 6 timers praktik. Den studerende modtager 4 behandlinger hos minimum to akupunktører, og beskriver hvad han/hun fik ud af det (hvad blev jeg behandlet for?– hvad har det betydet for mig? – hvad har jeg lært?).

(Den studerende betaler selv behandlingerne).

5. modul Videnskabsteori ” lav en kritisk litteratursøgning til fremlæggelse” minimum 8 timer.

 

OBS:

Den kliniske praksis skal kunne dokumenteres inden den studerende kan gå op til den afsluttende eksamen.

Der er i alt 399 timers klinisk praksis inkluderet i uddannelsen.