+45 20 24 14 37 | mailto:vibeke@noakud.dk

THIS IS AMAZING AND AWESOME!

CONTACT US

Eksamen

I løbet af uddannelsen vil der være 3 eksaminer, som hver især skal bestås inden man kan få lov til at gå op til den næste eksamen.

  • Punkteksamen, som både er en skriftlig og en praktisk eksamen
  • PA eksamen, som er en skriftlig eksamen
  • Afsluttende eksamen, som er en praktisk eksamen

 

Punkteksamen

Denne eksamen afholdes af skolen og består af en teoretisk del: skriftlig prøve i 1 ½ time og en praktisk del, hvor udvalgte punkter lokaliseres på en frivillig person.

Eksamen bedømmes ”bestået” / ”ikke bestået”.

Eksamensafgiften er kr. 2.000,- hvis den studerende skal eksamineres på et andet tidspunkt end det planlagte, eller skal re-eksamineres.

Punkteksamen skal være bestået førend den studerende kan gå op til PA eksamen.

 

PA eksamen

Denne eksamen er en skriftlig eksamen, som er landsdækkende og afholdes af PA, varighed 5 timer. Eksamensafgiften er kr. 1.000,-, som betales direkte til PA.

PA eksamen skal være bestået førend den studerende kan gå op til afsluttende eksamen.

 

Afsluttende eksamen

Denne eksamen afholdes af skolen og er en praktisk eksamen, hvor den studerende skal stille diagnose, udarbejde punktbank og lave et behandlingsforslag.

Den studerende får 30 min til at udspørge patienten.

Derefter 60 min til at færdiggøre journal og behandlingsforslag, Derefter fremlæggelse i 20 min.

Eksamen bedømmes ”bestået”, ”ikke bestået”

Eksamensafgiften er på kr. 3.500kr. hvis eksamen afholdes på et andet tidspunkt end den fastsatte eksamensdato, eller hvis den studerende skal re-eksamineres.
 

Det er muligt at komme til eksamen max 3 gange for henholdsvis punkteksamen og afsluttende eksamen.

Afsluttende eksamen kan kun gennemføres hvis den studerende har bestået punkteksamen og PA’s skriftlige eksamen

 

Den studerende skal have deltaget i undervisningen, afleveret opgaver og gennemført klinisk praksis for at kunne gå til PA’s eksamen.

Der må max være 15% fravær på deltagelse i såvel undervisning, opgaveaflevering og klinisk praksis for at kunne gå til eksamen.