+45 20 24 14 37 | mailto:vibeke@noakud.dk

THIS IS AMAZING AND AWESOME!

CONTACT US

Aftale og betalingsvilkår

OBS: Nyt hold starter september 2017 – Tilmeld dig inden 15. juni og få 1000 kr. rabat.

Det samlede beløb er 87.000 kr. for hele uddannelsen. Beløbet dækker:

  • undervisning,
  • klinisk praksis i skoleregi
  • Punkteksamen og afsluttende eksamen
  • studieforsikring

 

Ved tilmelding betales 3.000 kr.

Restbeløbet  fordeles over 28 måneder og betales med 3.000 kr. om måneden , med forfaldsdato d. 1. i måneden.

Tilmelding til studiet er bindende når kontrakten er underskrevet og de 3.000 kr er betalt.

 

Beløbet dækker undervisning på Nordisk Akupunkturuddannelse, samt 1 punkteksamen og 1 afsluttende eksamen.
Hvis den studerende skal til eksamen på et andet tidspunkt end det planlagte eller skal re-eksamineres koster det henholdsvis 2000 kr for punkteksamen, og 3000 kr for afsluttende eksamen

Den studerende skal oprette automatisk betalingsordning via banken.

Den månedlige indbetaling skal være skolen i hænde senest den 1. i hver måned.

Skolens konto er:

Danske Bank

Reg.nr. 3409

Konto nr. 11510647

(Venligst mærk indbetaling med navn, hold og måned)