+45 20 24 14 37 | mailto:vibeke@noakud.dk

THIS IS AMAZING AND AWESOME!

CONTACT US

Adgangskrav til uddannelsen

Uddannelseskrav.

For at kunne gennemføre akupunkturuddannelsen skal følgende kurser være bestået:

200 timer i anatomi og fysiologi

100 timer i sygdomslære og farmakologi

50 timer i psykologi

 

Hvis man i forvejen har en sundhedsfaglig uddannelse skal man ikke tage ovenstående kurser.

Dispensation fra anden uddannelse kan evt. gives.

Se på PA`s hjemmeside på www.aku-net.dk

 

Undervisningen i anatomi  skal være gennemført inden for det første halvår af akupunkturuddannelsen. Det anbefales kraftigt, at have gennemført ovennævnte kurser inden start på akupunkturuddannelse, da uddannelsen i sig selv er meget omfattende og det kan være svært både at lære vestlige teorier samtidig med de kinesiske teorier.

 

Kurserne kan tages via

via Kjeld Bruun-Jensen, kjeld@bruun-jensen.dk som e-learning

 

Andre krav:

For at kunne gennemføre akupunkturuddannelsen er det vigtigt at man kan afsætte den nødvendige tid til studiet og selvfølgelig også har de økonomiske ressourcer.

Som studerende på Nordisk Akupunkturuddannelse deltager du på et studie på højt fagligt niveau, der kræver at man udover de planlagte undervisningstimer også prioriterer selvstudiet højt.

Efter de Europæiske standarder beregner man selvstudiet til at være dobbelt så mange timer som de planlagte undervisningstimer, hvilket vil betyde at man afsætter ca. 8 timer om ugen til forberedelse.

Som studerende skal du kunne : arbejde målrettet, arbejde med klienter med respekt for deres personlighed, indgå i et tæt samarbejde med dine studiekammerater.

Det er vores hensigt at undervisningsmiljøet skal give de studerende udbytte, udvikling og mening både fagligt og socialt, med ønske om at de studerende tilegner sig viden, faglighed samt sociale kompetencer, hvilket ofte vil medføre et ændret menneskesyn for de studerende.

Det er et krav at den studerende kan kommunikere på mail og har adgang til en printer, da alle opgaver afleveres elektronisk.

For at sikre at ovenstående betingelser er opfyldt, vil du inden optagelse på studiet komme til en personlig samtale, hvor du også har mulighed for at fremvise dokumentation for tidligere uddannelse.