+45 20 24 14 37 | mailto:vibeke@noakud.dk

THIS IS AMAZING AND AWESOME!

CONTACT US

Akupunktur Uddannelsen

Akupunkturuddannelsen er opdelt i 6 moduler, og varer  3 år, se endvidere under uddannelsesplan.

Uddannelsen er bygget op omkring weekendundervisning, en til to gange om måneden i alt 533 timer,

Uddannelsen indeholder dobbelt så mange timer selvstudie, som face-to-face undervisning, hvilket vil svare til ca. 8 timer om ugen, svarende til i alt 1066 timer. Ialt 1599 timer.
Klinisk praksis er i alt  399 timer, selvstudie svarende til 798 timer, i alt 1197 timer.
Studiet er sammenlagt på 2797,5 time.

Hjemmearbejdet består både i selvstændigt arbejde men også i gruppearbejde. De studerende skal aflevere opgaver og på egen hånd øve journaloptagelse og behandling af klienter.

Hver undervisningsweekend starter med en lille test i emnet fra sidste weekend, efterfulgt af spørgsmål.

Weekenden afsluttes med en opgave som afleveres den følgende undervisningsweekend .Disse opgaver og prøver hjælper den studerende med at indlære stoffet, og samtidig hjælper det underviserne i at følge op på undervisningen. Der vil løbende forefindes en opdateret lektionsplan som de studerende kan følge.

 

Uddannelsesforløbet er meget praksis orienteret, så du kommer til at mestre såvel den håndværksmæssige del som den faglige / akademiske del. Teori og praktik er i forholdet 4:3

Som studerende på Nordisk Akupunkturuddannelse udfordrer vi dig på mange områder:

 • Teoretisk indlæring, hvor test og opgaver sikrer at stoffet er forstået, og at undervisningen har været fyldestgørende
  • håndværksmæssig kunnen og præcision,
  • arbejde med energier, din evne til at sanse qi
  • sociale kompetencer
  • etisk, åben og professionel kontakt med klienter og medstuderende, med respekt for det enkelte menneske
  • kommunikation, supervision
  • dit syn på sundhed og sygdom.

 

I løbet af uddannelsen vil der være 3 eksaminer, som hver især skal bestås inden man kan få lov til at gå op til den næste eksamen.

 • Punkteksamen, som både er en skriftlig og en praktisk eksamen
 • PA eksamen, som er en skriftlig eksamen
 • Afsluttende eksamen, som er en praktisk eksamen

Se endvidere under ”Eksamen

Undervisningen hos skolens lærere foregår på dansk og undervisningsmaterialet vil være på dansk. Der udleveres løbende gratis undervisningsmateriale i form af kopier.

 

Uddannelsen vil gøre den studerende i stand til at blive RAB- Registreret, Registreret Alternativ Behandler, og giver ret til momsfritagelse og optagelse hos PA- Praktiserende Akupunktører.

Uddannelsesniveauet giver desuden mulighed for at yde behandlinger med ret til tilskud fra Sygesikringen Danmark og sundhedsforsikringer.